پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۳۰ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر جمعه ۳۰ اپریل، به ۱۲۱۶۰۱۵ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۲۰۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,892 new cases, 49 new deaths
(Total: 1,216,015 confirmed cases, 24,203 deaths, 1,109,017 resolved)


Ontario 3,887 new cases, 21 new deaths
(Total: 463,364 confirmed cases, 8,050 deaths, 417,252 resolved)


Quebec 1,041 new cases, 13 new deaths
(Total: 349,773 confirmed cases, 10,926 deaths, 329,174 resolved)


Alberta
(Total: 188,727 confirmed cases, 2,075 deaths, 165,267 resolved)


British Columbia
(Total: 128,742 confirmed cases, 1,577 deaths, 118,937 resolved)


Saskatchewan
(Total: 40,824 confirmed cases, 487 deaths, 37,929 resolved)


Manitoba
(Total: 38,439 confirmed cases, 973 deaths, 35,203 resolved)


Nova Scotia
(Total: 2,360 confirmed cases, 67 deaths, 1,745 resolved)


New Brunswick
(Total: 1,900 confirmed cases, 36 deaths, 1,745 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,068 confirmed cases, 6 deaths, 1,031 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 177 confirmed cases, 0 deaths, 166 resolved)


Yukon
(Total: 81 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 57 confirmed cases, 0 deaths, 51 resolved)


Nunavut
(Total: 490 confirmed cases, 4 death, 425 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19