پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۱۲ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز جمعه ۱۲ مارچ، به ۹۰۱۱۳۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۳۸۹رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,052 new cases, 31 new deaths
(Total: 901,133 confirmed cases, 22,389 deaths, 847,843 resolved)


Ontario 1,371 new cases, 18 new deaths
(Total: 314,891 confirmed cases, 7,127 deaths, 296,252 resolved)


Quebec
(Total: 295,390 confirmed cases, 10,518 deaths, 277,738 resolved)


Alberta
(Total: 137,137 confirmed cases, 1,933 deaths, 130,716 resolved)


British Columbia
(Total: 86,219 confirmed cases, 1,397 deaths, 79,829 resolved)


Manitoba
(Total: 32,509 confirmed cases, 911 deaths, 30,394 resolved)


Saskatchewan
(Total: 30,193 confirmed cases, 401 deaths, 28,397 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,665 confirmed cases, 65 deaths, 1,581 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,462 confirmed cases, 29 deaths, 1,398 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,011 confirmed cases, 6 deaths, 933 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 143 confirmed cases, 0 deaths, 115 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 46 resolved)


Nunavut
(Total: 381 confirmed cases, 1 death, 360 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19