پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۱۲ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر جمعه ۱۲ فوریه، به ۸۱۹۲۲۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۱۳۰رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,347 new cases, 82 new deaths
(Total: 819,228 confirmed cases, 21,130 deaths, 761,098 resolved)


Ontario 1,076 new cases, 18 new deaths
(Total: 283,587 confirmed cases, 6,632 deaths, 264,459 resolved)


Quebec 984 new cases, 24 new deaths
(Total: 274,831 confirmed cases, 10,173 deaths, 254,001 resolved)


Alberta
(Total: 127,921 confirmed cases, 1,744 deaths, 120,676 resolved)


British Columbia
(Total: 72,305 confirmed cases, 1,278 deaths, 66,603 resolved)


Manitoba
(Total: 30,507 confirmed cases, 862 deaths, 28,063 resolved)


Saskatchewan
(Total: 25,957 confirmed cases, 348 deaths, 23,674 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,590 confirmed cases, 65 deaths, 1,514 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,377 confirmed cases, 22 deaths, 1,193 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 610 confirmed cases, 4 deaths, 393 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 43 confirmed cases, 0 deaths, 37 resolved)


Nunavut
(Total: 303 confirmed cases, 1 death, 293 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19