پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۵ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز پنجشنبه ۵ فوریه، به ۷۹۵۴۰۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۰۴۶۱رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 4,003 new cases, 123 new deaths
(Total: 795,407 confirmed cases, 20,461 deaths, 727,744 resolved)


Ontario 1,670 new cases, -52 new deaths
(Total: 275,330 confirmed cases, 6,393 deaths, 253,170 resolved)


Quebec
(Total: 266,672 confirmed cases, 9,941 deaths, 243,769 resolved)


Alberta
(Total: 125,672 confirmed cases, 1,684 deaths, 117,400 resolved)


British Columbia
(Total: 69,245 confirmed cases, 1,240 deaths, 62,078 resolved)


Manitoba
(Total: 29,968 confirmed cases, 837 deaths, 25,791 resolved)


Saskatchewan
(Total: 24,680 confirmed cases, 329 deaths, 22,086 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,584 confirmed cases, 65 deaths, 1,509 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,318 confirmed cases, 18 deaths, 1,043 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 411 confirmed cases, 4 deaths, 390 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 112 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 36 confirmed cases, 0 deaths, 35 resolved)


Nunavut
(Total: 296 confirmed cases, 1 death, 281 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139425بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19