پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱۶ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر شنبه ۱۶ ژانویه، به ۷۰۰۹۸۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۷۸۴۷ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,336 new cases, 146 new deaths
(Total: 700,988 confirmed cases, 17,847 deaths, 607,552 resolved)


Quebec 2,225 new cases, 67 new deaths
(Total: 240,970 confirmed cases, 9,005 deaths, 210,364 resolved)


Ontario 3,056 new cases, 51 new deaths
(Total: 234,364 confirmed cases, 5,340 deaths, 200,406 resolved)


Alberta
(Total: 115,370 confirmed cases, 1,402 deaths, 101,779 resolved)


British Columbia
(Total: 60,117 confirmed cases, 1,047 deaths, 53,115 resolved)


Manitoba
(Total: 27,145 confirmed cases, 760 deaths, 23,478 resolved)


Saskatchewan
(Total: 19,715 confirmed cases, 210 deaths, 15,495 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,550 confirmed cases, 65 deaths, 1,453 resolved)


New Brunswick 
(Total: 884 confirmed cases, 12 deaths, 615 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 395 confirmed cases, 4 deaths, 383 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 104 confirmed cases, 0 deaths, 95 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 63 resolved)


Northwest Territories
(Total: 25 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19