پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۷ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب جمعه، ۲۷ نوامبر، به ۳۵۸٬۷۴۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۸۹۴ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 5,631 new cases, 89 new deaths
(Total: 358,741 confirmed cases, 11,894 deaths, 286,500 resolved)

Quebec1,269 new cases, 38 new deaths
(Total: 138,163 confirmed cases, 6,984 deaths, 119,727 resolved)

Ontario: 1,855 new cases, 20 new deaths
(Total: 111,216 confirmed cases, 3,595 deaths, 94,366 resolved)

Alberta: 1,227 new cases, 9 new deaths
(Total: 53,105 confirmed cases, 519 deaths, 38,369 resolved)

British Columbia: 907 new cases, 11 new deaths
(Total: 30,561 confirmed cases, 395 deaths, 21,304 resolved)

Manitoba: 344 new cases, 14 new deaths
(Total: 15,632 confirmed cases, 280 deaths, 6,487 resolved)

Saskatchewan: 329 new cases, 4 new deaths
(Total: 7,691 confirmed cases, 44 deaths, 4,384 resolved)

 

Nova Scotia: 9 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,266 confirmed cases, 65 deaths, 1,078 resolved)

New Brunswick: 12 new cases, 0 new deaths
(Total: 477 confirmed cases, 7 deaths, 356 resolved)

Newfoundland and Labrador: 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 331 confirmed cases, 4 deaths, 296 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 70 confirmed cases, 0 deaths, 68 resolved)

Yukon: 
(Total: 42 confirmed cases, 1 death, 29 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 15 resolved)

Nunavut: 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 159 confirmed cases, 0 deaths, 8 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19