پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۰ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب جمعه، ۲۰ نوامبر، به ۳۲۰٬۴۱۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۳۳۴ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,634 new cases, 100 new deaths
(Total: 320,417 confirmed cases, 11,334 deaths, 256,646 resolved)

Quebec1,259 new cases, 30 new deaths
(Total: 129,699 confirmed cases, 6,774 deaths, 111,326 resolved)

Ontario: 1,418 new cases, 28 new deaths
(Total: 100,790 confirmed cases, 3,451 deaths, 84,716 resolved)

Alberta: 1,155 new cases, 11 new deaths
(Total: 43,952 confirmed cases, 451 deaths, 32,835 resolved)

British Columbia: 516 new  cases, 10 new deaths
(Total: 25,172 confirmed cases, 331 deaths, 17,477 resolved)

Manitoba: 437 new cases, 9 new deaths
(Total: 12,919 confirmed cases, 207 deaths, 4,851 resolved)

Saskatchewan: 153 new cases, 1 new death
(Total: 5,804 confirmed cases, 33 deaths, 3,626 resolved)

 

Nova Scotia: 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,160 confirmed cases, 65 deaths, 1,067 resolved)

New Brunswick: 9 new cases, 0 new deaths
(Total: 401 confirmed cases, 6 deaths, 344 resolved)

Newfoundland and Labrador: 3 new cases, new deaths
(Total: 311 confirmed cases, 4 deaths, 294 resolved)

Prince Edward Island: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 68 confirmed cases, 0 deaths, 65 resolved)

Yukon: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 29 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 10 resolved)

Nunavut: 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 84 confirmed cases, 0 deaths, 0 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19