پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۶ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر جمعه، ۶ نوامبر، به ۲۵۳٬۸۰۵ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 112,189 confirmed (including 6,403 deaths, 95,956 resolved)
Ontario: 81,693 confirmed (including 3,209 deaths, 70,086 resolved)
Alberta: 30,447 confirmed (including 343 deaths, 23,874 resolved)
British Columbia: 16,560 confirmed (including 273 deaths, 12,806 resolved)
Manitoba: 7,419 confirmed (including 96 deaths, 3,037 resolved)
Saskatchewan: 3,623 confirmed (including 25 deaths, 2,634 resolved)
Nova Scotia: 1,121 confirmed (including 65 deaths, 1,040 resolved)
New Brunswick: 350 confirmed (including 6 death, 320 resolved)
Newfoundland and Labrador: 292 confirmed (including 4 deaths, 285 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 20 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 10 confirmed (including 10 resolved)
Nunavut: 1 confirmed cases

Total: 253,805 (0 presumptive, 253,805 confirmed including 10,425 deaths, 210,145 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19