پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۱۵ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر جمعه ۱۵ ژانویه، به ۶۹۴۴۱۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۷۷۰۷ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,680 new cases, 137 new deaths
(Total: 694,412 confirmed cases, 17,707 deaths, 600,383 resolved)


Quebec 1,918 new cases, 60 new deaths
(Total: 238,745 confirmed cases, 8,938 deaths, 207,934 resolved)


Ontario 2,998 new cases, 100 new deaths
(Total: 231,308 confirmed cases, 5,289 deaths, 197,194 resolved)


Alberta
(Total: 114,585 confirmed cases, 1,389 deaths, 100,762 resolved)


British Columbia
(Total: 59,608 confirmed cases, 1,038 deaths, 52,605 resolved)


Manitoba 191 new cases, 5 new deaths
(Total: 27,145 confirmed cases, 760 deaths, 23,478 resolved)


Saskatchewan 386 new cases, 4 new deaths
(Total: 19,715 confirmed cases, 210 deaths, 15,495 resolved)


Nova Scotia 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,550 confirmed cases, 65 deaths, 1,453 resolved)


New Brunswick 25 new cases, 0 new deaths
(Total: 884 confirmed cases, 12 deaths, 615 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case,
(Total: 394 confirmed cases, 3 deaths, 383 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 104 confirmed cases, 0 deaths, 95 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 63 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19