پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۴ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز جمعه، ۲۴ جولای، به ۱۱۲٬۸۳۵ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 58,243 confirmed (including 5,663 deaths, 50,615 resolved)

Ontario: 38,210 confirmed (including 2,755 deaths, 33,963 resolved)

Alberta: 9,975 confirmed (including 176 deaths, 8,506 resolved)

British Columbia: 3,392 confirmed (including 190 deaths, 2,898 resolved)

Saskatchewan: 1072 confirmed (including 16 deaths, 838 resolved)

Nova Scotia: 1,067 confirmed (including 63 deaths, 1003 resolved)

Manitoba: 362 confirmed (including 7 deaths, 319 resolved), 13 presumptive

Newfoundland and Labrador: 264 confirmed (including 3 deaths, 259 resolved)

New Brunswick: 170 confirmed (including 2 death, 163 resolved)

Prince Edward Island: 36 confirmed (including 31 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Yukon: 11 confirmed (including 11 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases, 2 presumptive

Total: 112,835 (15 presumptive, 112,820 confirmed including 8,875 deaths, 98,624 resolved)

 

 



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19