پربازید

ویدیو

کووید-19

جاستین جلوتر است

در انتخابات ۲۰ سپتامبر کدام حزب موفق می شود بیشترین کرسی ها را در پارلمان به دست آورد و دولت بعدی کانادا را تشکیل دهد؟

نظرسنجی جدید موسسه Nanos Research که صبح پنجشنبه ۱۶ سپتامبر بیرون داده شد چنین است:

ـ لیبرالها به رهبری جاستین ترودو: ۳۱.۹ درصد
ـ محافظه کاران به رهبری ارین اُتول: ۳۰.۳ درصد
ـ نیودموکراتها به رهبری جگمیت سینگ: ۲۱.۲ درصد
ـ حزب مردم به رهبری ماکسیم برنیه: ۶.۷ درصد
ـ بلاک کبه کوا: ۶.۴ درصد
ـ حزب سبز: ۳.۲ درصد

کدام حزب بیشتر رای می آورد؟ (نظرسنجی نانوس)

کدامیک برای رهبری مناسب ترند؟

در این نظرسنجی ۳۰ درصد جاستین ترودو را برای رهبری مناسب تر می دانند و ۲۷ درصد ارین اتول را. نزدیک به ۲۱ درصد نیز جگمیت سینگ را ترجیح می دهند.

یادآور می شود که برنده بیشترین آرا لزوماً تشکیل دهنده دولت بعدی نیست بلکه برنده بیشترین تعداد کرسی ها در پارلمان کانادا شانس اول تشکیل دولت آتی است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19