پربازدید

ویدیو

کووید-19

توضیحات متخصصان درمورد امکان ابتلای اشخاص واکسینه شده

شاید شما هم نام دکتر آیزک بوگاش Isaac Bogoch عفونت شناس دانشگاه تورنتو را شنیده باشید. دکتر بوگاش در دوران بعد از شروع پاندمی کرونا پیوسته در رسانه ها اطلاعات مفیدی را درباره کرونا به همگان عرضه کرده.

این روزها مسئله ابتلای بعضی از افراد کاملا واکسینه شده به ویروس کرونا سوالاتی را در اذهان برانگیخته. متخصصان بیماریهای عفونی می کوشند با دادن اطلاعات بیشتر به افزایش آگاهی ها کمک کنند. آنها می گویند ابتلای بعضی از افراد واکسینه شده به کرونا به معنای کار نکردن واکسن نیست.

یکی از این متخصصان دکتر بوگاش است. این متخصصان می گویند عبور ویروس از دیوار حفاظتی واکسن امری نادر است حتی اگر ویروس از سویه دلتا باشد که بسیار انتقال پذیرتر است.

دکتر بوگاش می گوید واکسن:

ـ ریسک ابتلا به عفونت را کم می کند.
ـ ریسک ابتلا به موارد جدی بیماری را کم می کند.
ـ ریسک بستری شدن در بیمارستان را کم می کند.
ـ و به نظر می آید که میزان ناقل بودن شخص را هم کم می کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154424بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19