پربازدید

ویدیو

کووید-19

توصیه کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کاناداییها را گیج کرده؛ ترودو: همه واکسنها خوبند

توصیه روز دوشنبه کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا خیلیها را گیج کرده.

این توصیه درباره چگونگی استفاده از واکسن جانسون اند جانسون است. این کمیته توصیه کرده که: ”واکسن جانسون اند جانسون فقط برای افراد 30 سال به بالا که نمی خواهند منتظر واکسنهای فایزر و مدرنا بمانند استفاده شود.“

این توصیه تلویحاً می گوید افرادی که می خواهند واکسن بزنند اگر می توانند، منتظر واکسن فایزر یا مدرنا بمانند، ولی اگر نمی خواهند منتظر بمانند، واکسن جانسون اند جانسون بزنند.

از آنجا که قرار است از این پس هفته ای دو میلیون دوز واکسن فایزر تحویل کانادا شود، طبیعی است خیلیها با خواندن این توصیه، به جای زدن واکسن جانسون اند جانسون، منتظر بمانند تا واکسن فایزر بزنند.

توصیه کمیته  ملی مشورتی با  توصیه وزارت بهداشت کانادا تضاد دارد. وزارت بهداشت از هفته ها پیش به کانادایی ها توصیه کرده که وقتی نوبتشان می شود، منتظر نمانند و هر واکسنی که موجود بود را بزنند.

کانادا تاکنون چهار واکسن فایزر، مدرنا ،آسترازنکا و جانسون اند جانسون را برای استفاده تائید کرده.

هفته گذشته سیصد هزار دوز واکسن جانسون اند جانسون تحویل کانادا شد. از این هفته هم هفته ای دو میلیون  دوز فایزر تحویل می شود.  اما در توصیه روز دوشنبه کمیته ملی مشورتی، اولویت به واکسن فایزر داده شده.

لا به لای خطوط

کندین پرس توصیه کمیته ملی مشورتی واکسن را چنین خلاصه کرده:”کانادایی ها ریسک دریافت یکایک واکسنها را سبک سنگین کنند و تصمیم بگیرند آیا سریعا واکسن آسترازنکا یا جانسون اند جانسون را ،که با نوع نادری از لختگی خون مرتبطند ، دریافت کنند (یا منتظر واکسن فایزر یا مدرنا بمانند.)“

کمیته ملی مشورتی واکسن متهم شده که با توصیه روز دوشنبه سبب گیجی کانادایی ها شده. بعضی از کانادایی ها که واکسن آسترازنکا را دریافت کرده اند خشم خود را در سوشیال مدیا بروز داده اند. آنها با شنیدن توصیه روز دوشنبه کمیته ملی مشورتی به خشم آمده و می گویند چرا مجبور به دریافت واکسن آسترازنکا شده اند؟ بعضی هم که برای دریافت دوز اول واکسن آسترازنکا وقت گرفته اند به تردید افتاده اند که آیا نوبت خود را کنسل کنند و منتظر واکسن فایزر بمانند یا سر نوبت حاضر شوند و واکسن آسترازنکا را دریافت کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145147بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19