پربازدید

ویدیوکووید-19

توصیه های پلیس در رابطه با ماری جوانا

به دنبال قانونی شدن ماری جوانا در سراسر کانادا از 17 اکتبر، پلیس منطقه یورک یادآور شد که همچنان با رانندگی در شرایط تحت تاثیر مواد خلسه آور، توزیع غیرقانونی، کشت و یا در اختیار داشتن مقادبر بیش از اندازه مبارزه می کند. 

در مورد «رانندگی تحت تاثیر مواد یا الکل» افسران پلیس می توانند رانندگان را وادار به دادن تست SFST و یا آزمایش توسط کارشناسان کنند. 

در حال حاضر، تنها راه قانونی برای خرید ماری جوانا در انتاریو، به شکل آنلاین از Ontario Cannabis Store است.

طبق قانون، شهروندان می توانند حداکثر تا چهار بوته ماری جوانا در محل مسکونی خود کشت کنند. 

در انتاریو، جوانان زیر 19 سال اجازه مصرف، در اختیار داشتن یا کشت ماری جوانا را ندارند. افراد بزرگسال مجاز هستند حداکثر تا 30 گرم ماری جوانا در اختیار داشته باشند. 

افرادی که ماری جوانای پزشکی مصرف می کنند، در صورتی می توانند بالای 30 گرم در اختیار داشته باشند که مجوز پزشکی داشته باشند. 

بهترین محل در اتومبیل برای نگه داشتن ماری جوانا، صندوق عقب است که تمام مقادیر آن باید بسته بنده شده باشد و به هر حال از دسترس سرنشینان اتومبیل دور باشد. اگر راننده یا سرنشینان به ماری جوانا دسترسی داشته باشند، راننده ممکن است جریمه شود.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19