پربازید

ویدیو

کووید-19

توزیع رایگان لوازم بهداشتی دوران قاعدگی در مدارس انتاریو

دولت انتاریو با همکاری کمپانی فروشگاههای شاپرز دراگ مارت Shoppers Drug Mart لوازم بهداشتی مورد نیاز دختران دانش آموز را به طور رایگان از طریق مدارس در اختیارشان می گذارد

استفن له چه وزیر آموزش و پرورش انتاریو لوازم بهداشتی مورد نیاز دوره پریود دختران و زنان جوان را از نیازهای ضروری اعلام کرد و گفت: دانش آموزان نباید به خاطر دسترسی نداشتن به این لوازم، از آموزش عقب بیفتند.

چند استان دیگر کانادا شامل بریتیش کلمبیا و نواسکوشیا از این نظر از انتاریو جلوتر هستند و از مدتی قبل این لوازم را به طور رایگان در اختیار مدارس می گذارند.

قرار است سالی ۶ میلیون عدد لوازم بهداشتی دوران پریود در اختیار شوراهای مدارس انتاریو قرار بگیرد و آنها این لوازم را میان مدارس مختلف توزیع کنند.

در انتاریو ۷۲ بورد مدارس وجود دارد که این لوازم در اختیار همه آنها قرار می گیرد.

کیث بِیبِیلان Keith Baybaylon رئیس انجمن شوراهای دانش آموزی انتاریو Ontario Student Trustees’ Association گفت برابری در دسترسی به لوازم بهداشتی دوران پریود جزو حقوق بشر است و دانش آموزان با دریافت این لوازم، تعلق بیشتری به جامعه خود احساس می کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19