پربازدید

ویدیوکووید-19

تورنتو و ونکوور گرانترین شهرهای کانادا

تورنتو و ونکوور به طور مشترک گرانترین شهرهای کانادا شناخته شدند. نظرسنجی جهانی Mercer هر سال شهرهای جهان را از نظر هزینه زندگی بررسی می کند. امسال این مرکز بیش از 375 شهر در سراسر جهان را مورد بررسی قرار داده. در این بررسی، فاکتورهایی چون هزینه مسکن، هزینه حمل و نقل، قیمت مواد غذایی، پوشاک و دیگر هزینه ها در نظر گرفته می شود و با هزینه های شهر نیویورک ـ شهر پایه ـ مقایسه می شود. 

در گزارش امسال، تورنتو 10 پله پیش رفته و در مکان یکصد و نهمین شهر گران قیمت جهان قرار گرفته. رتبه ونکوور هم دو پله پایین آمده و در مکان یکصد و نهم در کنار تورنتو قرار گرفته. بدین ترتیب هزینه زندگی در تورنتو افزایش یافته. اما در کل اغلب شهرهای کانادا در این جدول چندین پله پایین آمده اند. مونتریال در مکان یکصد و چهل و هفتم و کلگری در مکان یکصد و پنجاه و چهارم قرار گرفته. در جدول «مرسر» گران ترین شهرهای جهان در حال حاضر عبارتند از: 

هنگ کنگ، توکیو، زوریخ، سنگاپور و سئول. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19