پربازدید

ویدیو

کووید-19

تهدید آنلاین علیه شش دبیرستان برامپتون

در پی چندین گزارش‌ تهدید به خشونت در رسانه‌های اجتماعی، تدابیر امنیتی در چندین دبیرستان منطقه پیل افزایش یافته است.

پلیس منطقه پیل اعلام کرد، در حال بررسی یک پست آنلاین است که روز پنجشنبه برخی مدارس برامپتون را تهدید کرده است.

در بیانیه پلیس پیل آمده است: «پلیس با شورای مدارس منطقه پیل و شورای مدارس کاتولیک دافرین پیل برای اطمینان از امنیت و سلامت همه دانش‌آموزان و کارکنان همکاری می‌کند. با مشورت شورای مدارس، تدابیر امنیتی افزایش یافته است زیرا امنیت دانش آموزان و کارکنان مدرسه در اولویت می باشد.»

مدارس ذکر شده در پست رسانه های اجتماعی عبارتند از:

– Holy Name of Mary

– Louise Arbour

– Saint Thomas Aquinas

– Bramalea Secondary

– Notre Dame

– North Park SS

پلیس اعلام نکرده که چه نوع تهدیداتی در این پست آنلاین صورت گرفته است.

در ماه مارچ نیز پلیس پیل به بررسی یک سری تهدیدات آنلاین پرداخت که دبیرستان های میسیساگا و برامپتون را هدف قرار داده بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=192126بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19