پربازدید

ویدیو

کووید-19

تمایل کاناداییها به دریافت واکسن کرونا بیشتر شد

همانگونه که خوانندگان سلام تورنتو آنلاین به خوبی آگاهند چند روز گذشته دو خبر خوب در ارتباط با واکسن کرونا منتشر شد:

ـ موفقیت آمیز بودن ۹۰ درصدی واکسن کرونا تولیدی کمپانی فایزر در فاز سوم آزمایش

ـ موفقیت آمیز بودن ۹۴.۵ درصدی واکسن کرونا تولیدی کمپانی مدرنا  در فاز سوم آزمایش

این اخبار خوب سبب شده  نگاه  کانادایی ها به واکسن مهربانتر از گذشته شود.

اطلاعات و آمار خوبی در این زمینه از سوی موسسه نظرسنجی Leger بیرون داده شده. بعضی از این آمار چنین است:

ـ اگر واکسن فایزر در اپریل سال آینده آماده باشد ۵۶ درصد کاناداییها و ۴۱ درصد آمریکاییها آنرا دریافت (تزریق) خواهند کرد.

ـ ۶۹ درصد کاناداییهایی که در نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که بعد از آنکه واکسن تولیدی از سوی وزارت بهداشت کانادا تائید شود آن را دریافت خواهند کرد.

ماه گذشته ۶۲ درصد کانادایی‌ها آماده بودند بعد از تایید واکسن از سوی وزارت بهداشت کانادا آن را دریافت کنند.

ـ با این وجود ۲۲ درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند در نظر ندارند به خصوص واکسن فایزر را اگر در بهار آماده باشد، دریافت کنند.

اظهارات جو بایدن

جو بایدن که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بر دونالد ترامپ پیروز شده از اخبار موفقیت‌آمیز بودن دو واکسن آزمایشی کمپانی‌های فایزر و مدرنا استقبال کرد اما گفت تا زمانی که افراد واکسینه نشوند، این موفقیت‌ها اثر عملی کافی نخواهند داشت.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19