پربازدید

ویدیو

کووید-19

تمامی ۱۲۷ ساکن آسایشگاه «بری» به کووید مبتلا شدند

وجود گونه بریتانیایی ویروس کووید در آسایشگاه سالمندان Roberta Place Retirement Lodge واقع در شهر «بری» تایید شد. خطر اصلی این گونه، سرعت سرایت آن است. این آسایشگاه چنان دچار شیوع کووید شده که در سطح استان انتاریو نادر است.  

ویروس از ۸ ژانویه در این آسایشگاه شناسایی شد و از آن به بعد تمامی ۱۲۷ نفر ساکنان آن دچار بیماری شده‌اند که تا یکشنبه ۲۴ ژانویه ۳۲ نفر آنها جانشان را از دست داده‌ اند.

این آسایشگاه ۸۴ پرسنل دارد که جواب تست همگی آنها نیز مثبت بوده.

ابتدا سهم دقیق گونه بریتانیا یی ویروس مشخص نبود. در بررسی های اولیه این گونه در شش نمونه مشاهده شد و عصر یکشنبه تايید شد که علت اصلی بوده است.

تاکنون گفته می شد که میزان مرگ آوری نوع بریتانیایی تفاوتی با نوع اولیه ندارد و فقط سرعت سرایت آن بیشتر است، ولی عالیترین مقام علمی بریتانیا روز جمعه احتمال داد که این گونه مرگ آور تر باشد ولی یافته ها هنوز قابل اتکا نیست.

نیروهای صلیب سرخ کانادا برای کمک به این آسایشگاه از ۱۷ ژانویه در آن مستقر شده اند.

ستاد بهداشت عمومی منطقه سیمکو ـ‌ مسکوکا که آسایشگاه «بری» نیز زیر نظر آن است گفت کلیه ساکنان واجد شرایط تمامی آسایشگاه های این منطقه اولین دوز واکسن را دریافت کرده‌اند.

شهر «بری» با نزدیک به ۱۶۰ هزار جمعیت در یکساعتی شمال تورنتو چهار راهی بزرگ به مناطق ییلاقی و زیبای انتاریوی مرکزی است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138865بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19