پربازدید

ویدیو

کووید-19

تقریباً همه کانادایی ها معتقدند که هزینه مواد غذایی در 6 ماه آینده کمتر نخواهد شد

بر اساس یک نظرسنجی جدید، تقریباً 95 درصد از کانادایی ها معتقدند قیمت مواد غذایی بسیار بالاست و 97 درصد بر این باورند که هزینه مواد غذایی در شش ماه آینده کمتر نخواهد شد.
نظرسنجی Maru نشان داد که اکثر کانادایی ها (74 درصد) معتقدند که قیمت مواد غذایی تا زمان آغاز جشن شکرگزاری بیشتر از امروز خواهد بود.
تقریباً 40 درصد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که افزایش هزینه‌های مواد غذایی عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌ها و کسب سود بیش از حد شرکت های زنجیره‌ای مواد غذایی است. با این حال، 22 درصد از کانادایی‌ها، سیاست‌های دولت را مقصر می‌دانند.
حدود 18 درصد کانادایی ها می گویند افزایش هزینه های زنجیره تامین مواد غذایی دلیل بالا رفتن قیمت مواد غذایی است.
این نظرسنجی در حالی منتشر می شود که بسیاری قصد بایکوت فروشگاه زنجیره ای لاب لا را دارند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202959بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19