پربازید

ویدیو

کووید-19

تغییر در استراتژی تست گیری انتاریو

دولت انتاریو تصمیم گرفت استراتژی تست گیری خود را تغییر دهد، به این ترتیب که :

ـ بخش کثیری از مردم دیگر واجد شرایط برای تستهای پی سی آر شناخته نمی شوند.
ـ کسانی که پاسخ تست سریع آنها مثبت است دیگر نیازی به انجام تست پی سی آر (برای تأیید مجدد) ندارند.
ـ اشخاصی که پاسخ تست سریع آنها مثبت می شود آن را به معنای تأیید بیماری کووید تلقی کنند و همراه با کلیه کسانی که با آنها زندگی می کنند خودشان را ایزوله کنند و  بعد از آنکه دو تست آنها در دو روز پیاپی منفی شد تا زمانی که علائمشان رو به بهبود بگذارد ایزوله بمانند.

تعداد بستریها در بیمارستانهای انتاریو رکورد شکست

تعداد بستریها در بیمارستانهای انتاریو روز جمعه به ۲۴۷۲ نفر رسید که رکورد محسوب می شود. تا قبل از این بیشترین تعداد بستریها در بیمارستانهای انتاریو ۲۳۶۰ نفر بود که در اپریل گذشته مشاهده شد.

روز جمعه ۳۳۸ بیمار در بخشهای آی سی یو بستری و یکصد و هفتاد و هفت نفر نیز به ونتیلاتور متصل بودند. تعداد بستری ها در بخشهای آی سی یو نسبت به ۲۶ دسامبر دو برابر شده.

صبح جمعه همچنین ۴۲ مرگ جدید گزارش شد ولی تعدادی از مرگها به ده روز گذشته مربوط می شود.

شصت و هشت درصد از بیمارانی که روز جمعه در بخشهای آی سی یو بستری بودند به طور کامل واکسینه نشده و یا سابقه واکسیناسیون روشنی ندارند.

در ۲۴ ساعت منتهی به صبح جمعه ۶۱ هزار تست کووید در انتاریو انجام شد که ۲۶.۶ درصد آنها مثبت بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19