پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد ورشکستگی های شخصی و بیزنسی در سه ماهه سوم

تعداد ورشکستگی های شخصی در کانادا در سه ماهه سوم امسال نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته کمتر شد ولی تعداد اعلام ناتوانی در پرداخت بدهی های شخصی بیشتر شده.

به گفته ستاد نظارت بر ورشکستگی در سه ماهه سوم امسال جمعاً ۲۱۶۴۹ مورد ناتوانی در پرداخت بدهی های شخصی Consumer Insolvencies اعلام شده که شامل ۶۷۴۰ مورد ورشکستگی و ۱۴۹۰۹ مورد پروپوزال برای مفاصای بدهی ها بوده.

به گزارش کندین پرس، در سه ماهه سوم سال گذشته ۷۶۶۷ مورد ورشکستگی شخصی اعلام شده بود و تعداد پیشنهاد برای مفاصای بدهی های شخصی ۱۳۶۶۸ مورد پروپوزال بود.

بیزنسها

در رابطه با ورشکستگی های بیزنسی، جمعاً ۴۱۶ مورد ورشکستگی در سه ماهه سوم امسال اعلام شده که از سه ماهه سوم سال قبل (۵۰۳ مورد) کمتر است.

تعداد پروپوزالهای بیزنسی نیز از ۱۲۴ مورد در سه ماهه سوم سال قبل به ۱۲۰ مورد در سه ماهه سوم امسال کاهش پیدا کرده.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19