پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد مرگهای کووید در آمریکا به 500,000 رسید

آمار صبح دوشنبه نشان می داد که تعداد مرگهای کووید در آمریکا به 498650 نفر رسیده.

آمریکا در 24 ساعت گذشته 55,195 مبتلای جدید و 1247 مرگ جدید ناشی از کووید داشت. هر چند تعداد مبتلایان و مرگهای جدید به پائین ترین سطح در چند ماه گذشته رسیده، اما هنوز بیش از هزار نفر در هر روز به تعداد قربانیان افزوده می شود. به این ترتیب احتمال داده می شود که تعداد مرگها تا غروب روز دوشنبه 22 فوریه به 500 هزار  برسد.

به همین مناسبت قرار است همزمان با غروب خورشید دوشنبه، مراسمی به یاد قربانیان کووید در کاخ سفید برگزار شود.

این مراسم شامل روشن کردن شمع و یک دقیقه سکوت به یاد پانصد هزار قربانی برگزار می شود که به گفته بعضی از صاحب نظران و تحلیلگران، دولت ترامپ می توانست با برنامه ریزی درست از مرگ بسیاری از آنها جلوگیری کند.

اکنون جو بایدن در سی و دومین روز ریاست جمهوری خود به اتفاق همسرش جیل بایدن در غروب دوشنبه 22 فوریه یاد آنان را گرامی می دارد. تعداد افراد بستری در بیمارستانهای آمریکا نیز به پائین ترین سطح در ماههای اخیر رسیده. امید که این روند رو به کاهش همچنان ادامه یابد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19