پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان روزانه در انتاریو رکورد شکست

انتاریو روز یکشنبه ۱۱ اپریل، با گزارش ۴۴۵۶ ابتلای جدید طی ۲۴ ساعت گذشته رکورد جدید بر جا گذاشت.

روز یکشنبه همچنین ۲۱ مرگ جدید گزارش شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، بیشترین تعداد افزایش به تورنتو (جهش ۴۰۰ نفری) با ۱۳۵۳ ابتلای جدید تعلق داشت. از ۴۴۵۶ ابتلای جدید همچنین، ۸۶۰ نفر از منطقه پیل، ۴۴۴ نفر از منطقه یورک، ۳۷۷ نفر از اتاوا و ۳۲۹ نفر از منطقه دورهام هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۴۴۵۶ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۳۸۶۶۰۸ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۲۱ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۷۵۵۲ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۳۴۶۲۳۹ نفر (۸۹.۶ درصد کل مبتلایان تاکنون)
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۵۶۳۷۸ تست
ـ جمع تعداد تستهای انجام شده در انتاریو تاکنون: بیش از ۱۳ میلیون تست (رقم دقیق: ۱۳۱۴۸۳۵۹ تست)
ـ ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۹۴۷۹۴ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: بیش از ۳ میلیون دوز (رقم دقیق: ۳۱۳۹۷۴۳ دوز)
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز یکشنبه: ۱۵۱۳ نفر (۶۰۵ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۳۸۲ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)

تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت

ـ تعداد مبتلایان مرد: ۱۹۱۵۶۰ نفر
ـ تعداد مبتلایان زن: ۱۹۲۸۰۱ نفر
ـ تعداد مبتلایان زیر ۱۹ سال: ۵۷۲۳۸ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۲۰ تا ۳۹ سال: ۱۴۱۹۳۱ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین۴۰ تا ۵۹ سال: ۱۱۱۰۶۹ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۶۰ تا ۷۹ سال: ۵۴۱۲۹ نفر
ـ تعداد مبتلایان بالای ۸۰ سال: ۲۲۱۵۱ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19