پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید کرونا در ایران نسبت به دو هفته قبل نصف شده

برای نخستین بار در چند ماه اخیر تعداد مبتلایان جدید کرونا در ایران به کمتر از روزی ۲۰ هزار نفر کاهش یافت.

بعضی از خبرهایی که روز سه شنبه در ایران اعلام شد چنین بود:

ـ تب کرونا در اردبیل فروکش کرد
ـ روند کاهشی کرونا در چهار محال بختیاری
ـ روند کرونا در گیلان کاهشی شده است
ـ تعداد شهرهای در وضعیت قرمز از نزدیک به ۳۵۰ شهر در چند هفته قبل به ۱۶۸ شهر کاهش یافته.

آمار روز سه شنبه چنین بود:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۹۷۳۰ نفر
ـ جمع مبتلایان تاکنون: پنج میلیون و ۳۶۰ هزار نفر
ـ تعداد فوتی های جدید: ۴۵۲ نفر
ـ جمع فوتی ها تاکنون: ۱۱۵ هزار و ششصد نفر
ـ تعداد بیماران بستری در بخشهای مراقب ویژه: ۷۰۵۴ نفر
ـ تعداد شهرهای در وضعیت قرمز: ۱۶۸ شهر

باید توجه داشت که تعداد فوتی های کرونا همواره ده تا چهارده روز بعد از تعداد مبتلایان کاهش (و یا افزایش) می یابد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19