پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید انتاریو باز هم کاهش یافت

خوشبختانه تعداد مبتلایان جدید انتاریو برای چندمین روز متوالی کاهش یافت. انتاریو در 24 ساعت منتهی به بامداد سه شنبه 27 اپریل 3265 ابتلای جدید و 29 مرگ جدید را گزارش کرد. از این عده 1044 نفر از تورنتو، 673 نفر از منطقه پیل و 452 نفر از منطقه یورک هستند. روز سه شنبه 2336 بیمار در بیمارستانهای استان بستری بودند.

آمار کرونا در انتاریو در 24 ساعت گذشته

 • تعداد مبتلایان جدید: 3265 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 452 هزار نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 29 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 7964 نفر
 • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 2336 نفر
 • از این تعداد 875 نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند که 589 نفر آنها متصل به ونتیلیتور می باشند.
 • تعداد واکسن تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته   95 هزار دوز
 • تعداد تستهای انجام شده در روز دوشنبه : 34000 نفر
 • درصد تستهای مثبت: 10.2 درصد
 • تعداد ساکنان انتاریو که تا کنون به طور کامل واکسینه شده اند: 362 هزار نفر
 • تا کنون 58 هزار نفر از کل بیماران کرونا در انتاریو به گونه های جهش یافته مبتلا شده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19