پربازدید

ویدیوکووید-19

تعداد مبتلایان به کرونا وایروس

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا تا صبح دوشنبه به 17.200 نفر رسید. تعداد تلفات نیز به ۳۶۱ مورد رسیده.

همه مرگها به جز یکی (در فیلیپین)، در چین اتفاق افتاده.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19