پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان به کرونا در کانادا

تا صبح دوشنبه ۱۶ مارچ تعداد مبتلایان شناسایی شده در کانادا به بالای 370 نفر رسید.

آژانس بهداشت عمومی کانادا اعلام کرد که سیزده درصد از موارد شناسایی شده نیاز به بستری شدن در بیمارستانها داشته اند. 

از مجموع موارد فوق ۱۷۷ مورد به استان اونتاریو تعلق دارد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19