پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان انتاریو نصف شد

تعداد مبتلایان انتاریو نسبت به یکماه پیش نصف شده. تعداد مبتلایان جدید در روز جمعه پنجم فوریه 1670 نفر اعلام شد که 125 مورد آن مربوط به گذشته بود. یکماه قبل در اوایل ماه ژانویه تعداد مبتلایان به روزی چهارهزار نفر نزدیک شده بود.

روز جمعه پنجم فوریه 15722 نفر دچار حالت فعال بیماری کووید بودند. این تعداد یکماه قبل به بالای سی هزار نفر رسیده بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139463بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19