پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان انتاریو به بالاترین رقم در دو ماه گذشته رسید

انتاریو روز پنجشنبه خبر از شناسایی ۷۱۱ مبتلای جدید به کرونا داد که بالاترین تعداد در دو ماه گذشته است.

از ۷۱۱ بیمار جدید، ۳۲۲ نفرشان واکسن نزده اند و ۳۱۴ نفرشان هر دو دوز واکسن را زده اند. بیست و هشت نفر از این عده فقط یک دوز واکسن را زده اند و ۴۷ نفر سابقه واکسیناسیون روشنی ندارند.

کارشناسان بهداشتی قبلاً گفته اند که تعداد ابتلاها در میان افراد کاملاً واکسینه شده افزایش خواهد یافت، ولی واکسیناسیون ریسک ابتلا به موارد جدی بیماری و بستری شدن در بیمارستان را کاهش می دهد.

صبح پنجشنبه همچنین پنج مرگ جدید مرتبط با کرونا گزارش شد که جمع مرگهای ناشی از کرونا را در انتاریو به ۹۹۵۵ نفر رساند.

در روز چهارشنبه نتیجه بیش از ۳۴ هزار تست مشخص شد که نرخ پاسخهای مثبت حدود دو درصد بود.

صبح پنجشنبه ۲۷۸ نفر در بخشهای عمومی بیمارستانها و ۱۲۹ نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری بودند. روز پنجشنبه ۱۲۹ ابتلای جدید در مدارس انتاریو گزارش شد که ۱۱۴ نفرشان دانش آموز هستند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158632بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19