پربازدید

ویدیوکووید-19

تعداد قربانیان شورش واشنگتن به پنج نفر رسید

با در گذشت افسر پلیسی که در جریان یورش طرفداران دانلد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا مجروح شده بود، تعداد قربانیان شورش روز چهارشنبه واشنگتن به پنج نفر رسید. پلیس پایتخت آمریکا گفت این افسر به علت جراحاتی که در روز چهارشنبه به او وارد شده بود در گذشت.

حوادث روز چهارشنبه در اطراف و داخل ساختمان کنگره آمریکا به سرعت به نقطه عطفی درتاریخ سیاسی آمریکا تبدیل می شود. در دو روزی که از آن اتفاقات می گذرد سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب و با گرایشات سیاسی متفاوت این یورش را محکوم کرده و غیر قابل توجیه می خوانند.

یکی از اتفاقات مورد بحث، سطح امکانات امنیتی در اطراف مراکز قانونگذاری و تصمیم گیری در پایتخت آمریکاست.

بعضی از قانونگذاران آمریکایی یورش دسته های بزرگ طرفدار ترامپ به داخل کنگره آمریکا را  حرکت تروریستی خوانده اند. بعضی دیگر  خواستار حضور اف بی آی در کنگره برای دادن گزارش شده اند.

گروه دیگری از قانونگذاران آمریکایی حتی خواستار به اجرا درآمدن فوری اصل 25 متمم قانون اساسی آمریکا 25th amendment شده اند که به معنای برکناری اجباری دانلد ترامپ از پست ریاست جمهوری قبل از شروع کار جو بایدن می باشد. احتمال استیضاح و برکناری تامپ در هفته آینده بالا گرفته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19