پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد ابتلاهای جدید در بعضی ایالتهای آمریکا بیش از ۲۰ برابر انتاریو است

تعداد مبتلایان جدید در بعضی از ایالتهای آمریکا در حال حاضر بیش از هزار نفر از هر یک میلیون جمعیت است، در حالی که این رقم در انتاریو ۴۸ نفر از هر یک میلیون نفر است.

از هر یک میلیون جمعیت به طور متوسط در ایالت تنسی روزی ۱۱۱۸ نفر، در ایالت ویرجینیای غربی روزی ۱۰۷۳ نفر و در آلاسکا روزی ۱۰۱۲ نفر به کرونا مبتلا می شوند.

بالاترین رقم ابتلای روزانه در کانادا در حال حاضر به طور متوسط روزی ۵۰۲ نفر از هر یک میلیون جمعیت است که به قلمروهای نورت وست تعلق دارد.

در ساسکاچوان به طور متوسط روزی ۴۰۹ نفر از هر یک میلیون جمعیت و در آلبرتا روزی ۲۷۰ نفر از هر یک میلیون جمعیت به کرونا مبتلا می شوند.

کمترین تعداد ابتلای روزانه در کانادا هم اکنون به قلمرو نوناووت Nunavut تعلق دارد که روزی ۳۰۷  نفر از هر یک میلیون جمعیت است.

در آمریکا کمترین تعداد ابتلا به ایالت مریلند تعلق دارد که روزی ۲۰۴ نفر از هر یک میلیون جمعیت است.

در آلبرتا اگرچه وضعیت کرونا بحرانی است و حالت فوق العاده اعلام شده با این حال تعداد ابتلای روزانه (به نسبت هر یک میلیون جمعیت) کمتر از بیش از ۴۰ ایالت آمریکاست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19