پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد ابتلاهای جدید در انتاریو به کمترین رقم در ۵۰ روز گذشته رسید

انتاریو صبح سه شنبه خبر از شناسایی ۴۲۹ مبتلای جدید داد که کمترین تعداد مبتلای جدید کرونا در هفت هفته گذشته است

از ۴۲۹ بیمار جدید، ۳۰۱ نفر به طور کامل واکسینه نشده و یا سابقه واکسیناسیون آنها روشن نیست. یکصد و بیست و هشت نفر آنها نیز هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

در حال حاضر، ۱۵۵ بیمار کرونا در بخش های مراقبت ویژه انتاریو بستری هستند که ۱۴۷ نفر آنها به طور کامل واکسینه نشده اند.

در ۲۴ ساعت منتهی به صبح سه شنبه، جواب بیش از ۲۵ هزار تست کرونا در انتاریو روشن شد که پاسخ ۱.۸ درصد آنها مثبت بود.

در ۴۸ ساعت گذشته ۴۵۷۲۷ دوز واکسن در انتاریو تزریق شد.

هم اکنون ۸۶.۶ درصد ساکنان ۱۲ سال به بالای انتاریو ۸۱.۶ درصد و ۸۱.۵ درصد هر دو دوز واکسن را زده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19