پربازید

ویدیو

کووید-19

تصمیم حیاتی ارین اتول

ارین اُتول اگر بخواهد در مقام رهبری حزب محافظه کار کانادا بماند باید تصمیم مهمی اتخاذ کند

نمایندگان حزب محافظه کار برای ورود به مجلس باید خود را واکسینه کنند یا خیر؟

بعضی  نمایندگان حزب محافظه کار با اجباری شدن واکسیناسیون مخالفند.

پارلمان کانادا چند ماه پیش منحل شد تا انتخابات جدیدی برگزار شود. انتخابات برگزار شد و دور جدید پارلمان به زودی آغاز به کار می کند. لیبرالهای جاستین ترودو خواستار اجباری شدن واکسیناسیون برای تمامی نمایندگان مجلس هستند. دو حزب نیودموکرات و بلوک کبکوا نیز از اجباری شدن واکسیناسیون حمایت می کنند.

تاریخ دقیق شروع پارلمان هنوز مشخص نشده ولی به زودی اعلام می شود، و ارین اتول رهبر حزب محافظه کار باید سریع تصمیم بگیرد که آیا واکسیناسیون را برای نمایندگان این حزب اجباری می کند یا خیر.

قدر مسلم او برای باقی ماندن در مقام رهبری حزب به حمایت همه نمایندگان حزب نیاز دارد.

جاستین ترودو برنامه اجباری شدن واکسیناسیون را قبلاً معرفی کرده که قرار است از اول دسامبر به اجرا در آید و از جمله کلیه مسافران در صورتی می توانند سوار هواپیما و قطار شوند که کاملاً واکسینه باشند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19