پربازدید

ویدیو

کووید-19

تصادف مرگبار در بزرگراه 404: رانندگی به سمت جنوب در مسیر رو به شمال!

ورود خلاف جهت به بزرگراه 404 در ریچموندهیل موجب مرگ راننده و جراحت شدید راننده جوان اتومبیل مقابل شد.

پلیس استانی انتاریو  OPP گفت برخورد دو اتومبیل در اوایل بامداد امروز ـ سه شنبه 7 آگوست ـ در مسیر رو به شمال بزرگراه 404 روی داده.

سخنگوی پلیس گفت مرد 64 ساله ای اهل تورنتو در حال رانندگی به سمت جنوب در مسیر رو به شمال بزرگراه بود که از جلو به اتومبیل دیگری کوبید. این فرد در جا جانش را از دست داده و جوان 22 ساله ای که راننده اتومبیل مقابل بود دچار جراحات شدید شده.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19