پربازید

ویدیو

کووید-19

تشکر هواپیمایی اوکراین از کانادا به خاطر نقش کانادا در تحقیقات مربوط به سقوط هواپیما

رئیس هواپیمایی بین المللی اوکراین از کانادا به خاطر نقش اش در تحقیقات مربوط به سقوط یکی از هواپیماهای این خطوط در ایران، تشکر کرد.

رئیس هواپیمایی اوکراین در بیانیه ای که در وب سایت این کمپانی پست شده، تاکید می کند که کمپانی او منتظر است که ترتیبات مربوط به پرداخت غرامت به خانواده های ۱۷۶ نفری که در این فاجعه جان باختند، در اسرع وقت نهایی شود.

به گزارش کندین پرس، ایران پذیرفته که سیستم دفاع هوایی آن این هواپیما را سرنگون کرده.

از مجموع ۱۷۶ قربانی، ۱۳۸ نفر به کانادا می آمدند که ۵۷ نفر از آنها شهروند کانادا بودند.

هواپیمایی اوکراین در این بیانیه می گوید هواپیمایش از مسیر تایید شده توسط کنترل ترافیک هوایی منحرف نشده و دولت ایران مسئول ایمنی فضای هوایی خود بوده.

به گزارش کندین پرس، دولت ایران گفته که گردانندگان سیستم موشکی آن، هواپیمای مسافربری را با هواپیمای نظامی متخاصم اشتباه گرفته اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19