پربازدید

ویدیو

کووید-19

تست 121 نفر از کارکنان کانادا پست مثبت شد

کانادا پست گفت از ابتدای سال جدید، پاسخ تست کووید 121 نفر از کارکنان مرکز می سی ساگا مثبت شده.

در این مرکز 4500 نفر کار می کنند و انجام تست تا روز سه شنبه گذشته داوطلبانه بود تا اینکه کانادا پست تصمیم گرفت تست را اجباری کند. سخنگوی کانادا پست گفت فعالیت عادی در این مرکز ادامه دارد  و فقط کارکنانی که پاسخ تستشان مثبت شود کار را ترک می کنند تا خود را قرنطینه کنند. سخنگوی کانادا پست گفت در ده ماه گذشته مجموعا نزدیک به هزار نفر از کارکنان کانادا پست دچار ویروس کووید شده اند. کانادا پست دارای 4100 مرکز مشابه در سراسر کشور است. مسئولان بهداشت عمومی گفته اند که اکثر قریب به اتفاق موارد ابتلا به خارج از مراکز پستی مربوط می شود و فقط دو درصد از ابتلاها ناشی از پخش ویروس در داخل مراکز پستی بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138775بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19