پربازید

ویدیو

کووید-19

ترودو : همه مسافران برای سوار شدن به هواپیما و قطار باید واکسینه باشند

جاستین ترودو گفت از ۳۰ اکتبر واکسیناسیون برای تمامی کارکنان دولت فدرال و برای تمامی مسافران قطار و هواپیما اجباری می شود

به موجب تصمیم جدید دولت کانادا از 30 اکتبر همه مسافرانی که می خواهند سوار هواپیما یا قطار یا کشتی شوند باید به طور کامل واکسینه شده باشند.

ترودو صبح چهارشنبه در کنفرانس رسانه ای از این تصمیم دولت پرده برداشت.

براساس این تصمیم کلیه کارکنان دولت فدرال باید تا آخر این ماه خود را به طور کامل واکسینه کنند در غیر این صورت به مرخصی بدون حقوق فرستاده می شوند.

فقط افرادی که معافیت پزشکی یا مذهبی داشته باشند از این دستور مستثنی هستند.

به موجب این تصمیم، تقریباً 267 هزار کارمند دولت فدرال کانادا باید تا 29 اکتبر وضعیت واکسیناسیون خود را گزارش کنند.

آن دسته از کارکنان دولت فدرال که دو هفته بعد از 30 اکتبر هنوز واکسن نزده باشند تنبیه انضباطی خواهند شد که می تواند در نهایت به اخراج آنها منجر شود.

کارکنانی که خود را واکسینه نکرده باشند، از رفتن به محل کار، چه به صورت شخصی و چه از راه دور، منع می شوند و به مرخصی بدون حقوق فرستاده می شوند.

به گفته یک مقام ارشد دولتی این کارکنان از دریافت حقوق و مزایای بیکاری نیز محروم خواهند شد.

در بخشهای دیگر

از 30 اکتبر، کلیه کارفرمایان در بخشهای حمل و نقل هوایی، راه آهن و دریایی که در چارچوب تنظیمات دولت فدرال فعالیت می کنند، باید سیاست اجباری بودن واکسن را به اجرا بگذارند. این کمپانی ها باید تضمین بدهند که کلیه کارکنانشان به طور کامل واکسینه هستند، و در غیر این صورت از کار کنار گذاشته می شوند.

در فرودگاهها و هواپیماها

همه کارکنان هواپیماها و فرودگاهها از جمله کسانی که در رستورانها یا فروشگاههای فرودگاهها کار می کنند باید به طور کامل واکسینه شده باشند. کارکنان خطوط راه آهن و شرکتهای کشتیرانی نیز همینطور.

مسافران

از 30 اکتبر، کلیه مسافران 12 سال به بالا در پروازهایی که از فرودگاههای کانادا بلند می شوند، و کسانی که با خطوط راه آهن VIA و قطارهای راکی مانتینز سفر می کنند باید به طور کامل واکسینه شده باشند. مسافران خطوط کشتیرانی و وسایل دریایی نظیر کشتی های کروز نیز باید به طور کامل واکسینه باشند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19