پربازدید

ویدیو

کووید-19

ترانه های ضد جنگ Anti-War Songs

Give Me Love   جورج هاریسون 
این ترانه که نام دیگرش Give Me Peace on Earth است، آهنگ مقدم آلبوم جورج هاریسون به نام Living in the Material World است که 1973 بیرون داده شد. این دومین ترانه هاریسون بود که در آمریکا در ردیف اول جدول بهترین ها قرار گرفت.
این ترانه در جدول یکصد آهنگ برتر بیل بورد، ترانه My Love اثر پل مک کارتنی را از مکان اول پایین کشید و جای آن نشست. این تنها باری بود که دو ترانه اثر دو تن از اعضای سابق گروه بیتلز دو مکان نخست جدول بهترینها را در آمریکا از آن خود داشتند. این ترانه همچنین در کانادا، بریتانیا ، استرالیا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در جدول ده آهنگ برتر روز قرار گرفت.

Give Me Love
(Give Me Peace on Earth)

George Harrison
Give me love
Give me love
Give me peace on earth
Give me light
Give me life
Keep me free from birth
Give me hope
Help me cope, with this heavy load
Trying to, touch and reach you with,
Heart and soul
Om m m m m m m m m m m m m m
M m m my lord
Please take hold of my hand, that
I might understand you
Won›t you please
Oh won›t you
Give me love
Give me love
Give me peace on earth
Give me light
Give me life
Keep me free from birth
…Give me

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88680بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19