پربازدید

ویدیو

کووید-19

ترانه های ضد جنگ

این ترانه را کت استیونس در سال 1971 نوشت و اجرا کرد. این ترانه در جدول یکصد آهنگ برتر «بیل بورد» تا مکان هفتم بالا رفت و به اولین آهنگ کت استیونس تبدیل شد که به جدول بهترین ده آهنگ روز آمریکا راه یافت. 

ترانه های پاپ با مضمون صلح در دوران جنگ ویتنام بسیار رایج بودند و کت استیونس نیز این ترانه را به دنبال ترانه

Give Peace a Chance جان لنون (1969) نوشت.

کت استیونس بعدها گقت که این ترانه را هنگامی که با قطار در سفر بود و به آلفرد هیچکاک فکر می کرد، نوشت (بسیاری از فیلم های آلفرد هیچکاک در قطار اتفاق می افتند.)

Peace Train
Cat Stevens

Now I’ve been happy lately
Thinking about the good things to come
And I believe it could be
Something good has begun
Oh, I’ve been smiling lately
Dreaming about the world as one
And I believe it could be
Someday it›s going to come
Cause I’m on the edge of darkness
There ride the Peace Train
Oh, Peace Train take this country
Come take me home again
Now I’ve been smiling lately,
Thinkin, about the good things to come
And I believe it could be,
Something good has begun
Oh Peace Train sounding louder
Glide on the Peace Train
Come on now Peace Train
Yes, Peace Train holy roller
Everyone jump upon the Peace Train
Come on now, Peace Train
Get your bags together,
Go bring your good friends, too
Cause it’s getting nearer,
It soon will be with you
Now come

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=89080بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19