پربازدید

ویدیو

کووید-19

تخلیه مستاجران انتاریو تا پایان حالت فوق العاده ممنوع

دولت انتاریو تخلیه مستاجران را در دوران حالت فوق العاده ممنوع کرد. حالت فوق العاده در انتاریو از بامداد پنجشنبه 14 ژانویه شروع شد. وزیر امور شهری انتاریو گفت تخلیه مستاجران تا زمانی که دستور “در خانه بمانید” جاری است، بر قرار خواهد بود  تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

این دومین بار در دوران پندمیک است که دولت انتاریو تخلیه مستاجران را منع می کند.

به گزارش کندین پرس، بورد مالک و مستاجر انتاریو کماکان به اپلی کیشن های تخلیه مستاجر رسیدگی می کند و احکامش را صادر می کند ولی اجرای احکام  بورد تازمانی که دستور “در خانه بمانید” پا برجاست، به تعویق می افتد. البته در موارد اضطراری، نظیر انجام فعالیتهای غیر قانونی در محل  اجاره، اجرای حکم بورد به تعویق نمی افتد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138406بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19