پربازدید

ویدیو

کووید-19

تا چهارصد دلار معافیت مالیاتی

ایوز گیراکس Yves Girux مسئول دفتر بودجه پارلمان کانادا گفت تعداد کسانی که خواستار چهارصد دلار کردیت مالیاتی برای هزینه های کار کردن از خانه هستند احتمالا سر به آسمان خواهد زد.

به خاطر پندمیک به شدت بر تعداد کسانی که از خانه کار می کنند افزوده شده است. امسال این افراد می توانند برای هزینه های کارکردن از خانه تا 400 دلار درخواست کردیت مالیاتی کنند. در شرایط معمول این افراد در دفتر کار می کردند که هزینه های آن به عهده کارفرما بود، اما از سال گذشته هزاران هزار کانادایی مجبور شدند به خاطر پندمیک کووید از خانه کار کنند و از آب و برق و اینترنت و تلفن شخصی شان برای کارهای بیزنسی استفاده کنند.

محاسبه این گونه هزینه ها معمولا نیازمند پر کردن فرمها و مدارک زیاد است اما دولت فدرال امسال این فرایند را ساده کرده است.

مدیر دفتر بودجه پارلمان تخمین زد که دولت فدرال 260 میلیون دلار از این بابت کاهش در آمد داشته باشد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142941بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19