پربازدید

ویدیو

کووید-19

تاریخ مصرف واکسنهای آسترازنکای موجود در انتاریو یکماه تمدید شد

وزارت بهداشت کانادا تاریخ انقضای بعضی از محموله های واکسن آسترازنکا را تمدید کرد.

تاریخ انقضای بخشی از واکسن های آسترازنکا که انتاریو در اختیار دارد قبلا 6 ماه تعیین شده بود که وزارت بهداشت این مدت را به هفت ماه افزایش داد.

در صورتی که این مهلت تمدید نمی شد تاریخ مصرف چندین هزار دوز از این واکسنها در پایان ماه می به پایان می رسید.

وزارت بهداشت تاریخ مصرف آن بخش از واکسنهای آسترازنکا را که تاریخ مصرفشان در 31 ماه می به پایان می رسد تا اول ماه جولای تمدید کرد.

فاصله بین دو دوز واکسن آسترازنکا قبلا 12 هفته تعیین شده بود که انتاریو با توجه به افزایش واکسن دریافتی این مدت را به ده هفته کوتاه کرد.

در هفته 17 می، انتاریو 250 هزار دوز واکسن آسترازنکا دریافت کرده بود.

اینکه تاریخ مصرف چه تعداد از واکسن آسترازنکا در این هفته به پایان می رسید مشخص نیست.

چند روز پیش از سیلویا جونز دادستان انتاریو پرسیده شد که در آخرماه می تاریخ مصرف چه تعداد واکسن آسترازنکا به پایان می رسد، اما او پاسخ مشخصی نداد.

وزارت بهداشت روز شنبه بیانیه ای انتشار داد و  گفت نامه ای از کمپانی آسترازنکا دریافت کرده و این کمپانی گفته یافته های جدید نشان داده که تاریخ انقضای مقادیری از این واکسنها را می توان یکماه افزایش داد و به هفت ماه رساند.

داروخانه های انتاریو در آخر هفته گذشته با اضافه کردن ساعات کار و به کار گرفتن نیروی کمکی و دادن نوبتهای بیشتر سعی کردند تعداد بیشتری از واکسنهای موجود را قبل از آنکه تاریخ مصرفشان به پایان برسد استفاده کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19