پربازید

ویدیو

کووید-19

تاثیر مثبت کووید روی کانادایی ها چه بوده؟

شاید تعجب کنید ولی پندمیک کووید آثار مثبتی هم روی بخشی از کانادایی ها داشته.

در نظرسنجی انجام شده توسط موسسه Leger از کانادایی ها پرسیده شد که آیا پندمیک کووید آثار مثبتی هم داشته، و اگر پاسخ مثبت است، این آثار چه بوده؟

بیش از نیمی از کسانی که در نظرسنجی شرکت کرده اند پاسخ مثبت داده و گفته اند پندمیک کووید باعث شده که آنها قدر زندگی را بیشتر بدانند و به خاطر آنچه دارند بیشتر سپاسگزار باشند.

بیشتر از یک سوم کانادایی ها هم گفته اند که پندمیک باعث شده آنها پول بیشتری پس انداز کنند و یا بدهی هایشان را سریعتر بپردازند. از دیگر آثار مثبت پندمیک که کانادایی ها به آن اشاره کرده اند عبارت است از:

  • صرف وقت کمتر در رفت و آمد روزانه
  • گذراندن وقت بیشتر با اعضای خانواده
  • در اختیار داشتن وقت آزاد بیشتر

در این نظرسنجی بیش از 1500 نفر شرکت داشتند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19