پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیکاری در کانادا زیاد شد

آثار موج دوم پندمیک بر اقتصاد کانادا نمایان شده. گزارش جدید سازمان آمار کانادا حاکی است که برای اولین بار بعد از ماه اپریل، اقتصاد کانادا به جای ایجاد شغلهای جدید با کاهش شغلهای موجود رو به رو شده.

از دو ماه قبل مشخص بود که اقتصاد کشور و بازار کار دوباره در سراشیبی قرار گرفته . گزارش سازمان آمار از وضعیت اقتصاد در ماه دسامبر روز جمعه بیرون داده شد. این گزارش حاکی است که اقتصاد کانادا در ماه دسامبر 63 هزار شغل از دست داده و نرخ بیکاری از 8.5 درصد در ماه نوامبر به 8.6 درصد رسیده.

نرخ بیکاری در کانادا از ماه می به این سو پیوسته رو به کاهش بود.

در ماه دسامبر 36500 شغل تمام وقت به تعداد شغلها اضافه شد ولی تعداد شغلهای پاره وقت 99 هزار کمتر شد.

بر اساس گزارش سازمان آمار، بخشهای خدمات خورد و خوراک، و هتل و اسکان در ماه دسامبر 56700 شغل و رشته های آرایشگری و خدمات مشابه 30,800 شغل از دست دادند، اما بخش تولید 11300 شغل اضافه کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19