پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیمار پشت آمبولانس پرید و فرار کرد!

سه شنبه شب بود، اواخر شب، در خیابانهای مونتریال، آمبولانس داشت زنی را به بیمارستان می رساند. گفته شده که زن مست بوده. 

امدادگران پزشکی در عقب آمبولانس مشغول مراقبت از این زن بیمار بودند. اما گفت و گویی درمی گیرد، کار بالا می کشد، راننده آمبولانس کنار جاده توقف می کند و به کمک امدادگران می رود. اما زن بیمار موفق می شود خود را از برانکارد در عقب آمبولانس رها کند، به صندلی راننده جهش کند، آمبولانس را به حرکت درآورد، امدادگران و راننده را که بیرون از آمبولانس بودند به جا بگذارد، و به سرعت از محل فرار کند. 

البته پلیس بلافاصله وارد عمل می شود و کمتر از یک کیلومتر بعد آمبولانس را متوقف می کند. دراین فاصله البته این زن به چندین اتومبیل دیگر می کوبد. 

خوشبختانه در ایـن حادثه به کسی آسیب نمی رسد. 

پلیس مونتریال هنوز نگفته که چه اتهاماتی متوجه این زن است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19