پربازید

ویدیو

کووید-19

بیمارستان مکنزی هلث ریچموندهیل به کمک آسایشگاه مبتلا به کووید شتافت

بیمارستان مکنزی هلث در ریچموندهیل موافقت کرد که داوطلبانه مدیریت آسایشگاهی در وود بریج انتاریو را به عهده بگیرد. این مدیریت داوطلبانه برای مدت 90 روز ادامه خواهد داشت. آسایشگاه Villa Leonardo Gambin در وود بریج به شدت اسیر ویروس کووید بوده است.

از ابتدای پندمیک تا کنون 21 تن از ساکنان این آسایشگاه جانشان را به علت کووید از دست داده اند و در حال حاضر 15 تن از ساکنان و 13 تن از کارکنان آسایشگاه به کووید مبتلا هستند. وزارت بهداشت انتاریو می گوید اگر لازم شود این مدیریت داوطلبانه بعد از 90 روز نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

مکنزی هلث بیمارستان بزرگی است در ریچموندهیل که به ساکنان شمال تورنتو و جنوب منطقه یورک خدمات بهداشتی ارائه می دهد. بسیاری از مراجعان این بیمارستان را ایرانی تباران ساکن ریچموندهیل و مناطق اطراف تشکیل می دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19