پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

بیمارستانی در ونکوور بیماران را روی نیمکتی در خیابان رها می‌کند

به گفته یکی از ساکنان ونکوور که در نزدیکی بیمارستان دولتی این شهر زندگی می‌کند، کارکنان بیمارستان و نیروهای امنیتی، بیماران را روی نیمکت خیابان رها می‌کنند.

رمی کادرون گفت: «آنها با عجله بیماران را به سمت نیمکت می‌برند و گاهی اوقات آنها را با لباس‌های بیمارستانی به حال خود رها می‌کنند. همین دیروز، آقایی را دیدم که پتوی بیمارستان روی سرش انداخته شده بود و باران می بارید.»

او به گلوبال نیوز گفت: «اولین بار چهار تا پنج سال پیش این صحنه را دیدم. اولین چیزی که متوجه شدم سر و صدا بود، زیرا همیشه این کار بیمارستان با مقاومت بیماری که بیرون آورده می‌شود، به‌ویژه در این شرایط آب و هوایی، همراه است.»

او ادامه داد: «ده ها بیمار را دیدم که روی نیمکت خیابان رها شده اند و سعی کردم با شهرداری، پلیس و خدمات اجتماعی در رابطه با این مشکل تماس بگیرم اما آنها پاسخ چندانی به این موضوع ندادند. واقعا قلب آدم به درد می آید.»

سازمان بهداشت ونکوور در ایمیلی به گلوبال نیوز گفت: «سازمان بهداشت ونکوور (VCH) به ارائه مراقبت‌های ایمن، با کیفیت و دلسوزانه متعهد است. اما در برخی موارد که بیمار اختلال ایجاد می‌کند و برنامه ترخیص امکان‌پذیر نیست، ممکن است او را از محل خارج کنند. برنامه ترخیص باید همراه با حمایت های دلسوزانه از بیمار باشد و VCH از اینکه در این فرآیند گام های اشتباهی رخ داده، متاسف است.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199415بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19