پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیشتر جوانان کانادایی بر این باورند که خرید خانه مختص ثروتمندان شده است

بر اساس یک نظرسنجی جدید، همه چیز از خرید اولین خانه گرفته تا تهیه مواد غذایی سخت تر شده و بحران هزینه زندگی که کانادایی ها با آن مواجه هستند، تشدید شده است.

به گزارش گلوبال نیوز، نظرسنجی ایپسوس نشان داد که از هر پنج کانادایی چهار نفر (80 درصد) اکنون احساس می کنند که داشتن خانه فقط برای ثروتمندان است.

این باور که مالکیت خانه فقط مختص ثروتمندان شده است، بیشتر در میان جوانان کانادایی وجود دارد. نود درصد پاسخ دهندگان نسل Z (آنهایی که بین سال های 1997 و 2005 متولد شده اند) و 82 درصد از نسل هزاره (متولد 1981-1996) اعلام کردند که چنین احساسی دارند.

با این حال، 77 درصد از پاسخ‌دهندگان نسل X (متولدین 1965-1980) و 78 درصد از گروه بچه‌های بومر (متولدین 1910-1964) نیز این باور را دارند.

این نظرسنجی که پس از انتشار بودجه فدرال 2024 در هفته گذشته انجام شد، نشان می‌دهد که 72 درصد از افرادی که خانه ندارند اکنون از داشتن خانه «انصراف داده‌اند»؛ این رقم 9 درصد بیشتر از نظرسنجی سال گذشته است.

حدود 36 درصد گفتند که در سال جاری به دنبال یافتن جایی برای اجاره هستند، در حالی که 14 درصد گفتند که در تلاش برای خرید خانه هستند.

به گفته مدیرعامل ایپسوس، این نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که مالکیت خانه تا چه حد باعث ایجاد استرس در مردم کانادا شده است.

تنها 23 درصد از افراد مورد بررسی احساس می کنند که دولت فدرال برای ساخت مسکن ارزان قیمت تلاش می کند که چهار درصد کمتر از سال گذشته است. بیش از نیمی از کانادایی ها بر این باورند که علیرغم تعهدات در بودجه 2024 بر افزایش سرعت ساخت خانه در این کشور طی هشت سال آینده، دولت در ساخت مسکن کافی برای پاسخگویی به تقاضا موفق نخواهد بود.

تقریباً از هر 10 نفر شش نفر (58 درصد) بر این باورند که میانگین قیمت مسکن در سال 2024 افزایش خواهد یافت. حدود 23 درصد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را در سال جاری کاهش خواهد داد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202619بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19