پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیست و پنج درصد ساکنان هشتاد سال به بالای انتاریو هنوز برای واکسن اقدام نکرده اند

چرا هنوز یک چهارم ۸۰ سال به بالاهای انتاریو برای تزریق واکسن اقدام نکرده اند؟

تاکنون تقریبا سه چهارم این گروه سنی واکسن کرونا را تزریق کرده و یا برای تزریق آن نوبت گرفته اند.

بعضی از کارشناسان این درصد را بالا نمی دانند. تقاضای این افراد برای دریافت نوبت در هفته گذشته پائین بود.

ریسک مرگ و میر و یا عوارض جدی ناشی از کرونا در افراد مسن خیلی بالاست و برای همین مسئولان بهداشت عمومی انتاریو می خواهند این افراد هر چه سریعتر واکسن بزنند.

در حقیقت تعداد کم تقاضا از سوی ۸۰ سال به بالاها در هفته گذشته سبب شد که مسئولان دادن نوبت به گروههای سنی پائین تر را چندین روز جلو بیندازند.

چرا هنوز ۲۵ درصد ۸۰ سال به بالاها برای دریافت واکسن اقدام نکرده اند؟

برای پاسخ به این سؤال به چند علت می توان اشاره کرد:

ـ شاید بعضی از ۸۰ سال به بالاها منتظرند تا توسط دکتر خانواده شان واکسن را تزریق کنند.

ـ بعضی از آنها مشکل رفت و آمد به مراکز واکسیناسیون  دارند.

ـ بعضی از آنها نگران رفتن به مراکز واکسیناسیون هستند که مبادا در معرض ابتلا قرار بگیرند (به خاطر ازدحام جمعیت).

ـ  نگرانی های اولیه نسبت به واکسن استرازنکا می تواند دلیل دیگر باشد. تا یکی دو هفته قبل گفته می شد که نرخ اثرگذاری واکسن استرازنکا پائین است. این هفته کمپانی استرازنکا گفت در آزمایشهای  آمریکا میزان اثربخشی این واکسن ۷۹ درصد بوده است. باید توجه داشت که میزان اثربخشی دو واکسن فایزر و مدرنا تا ۹۵ درصد گزارش شده.

ـ مشکل زبان و ارتباطات نیز از دیگر مشکلات بعضی از شهروندان ۸۰ سال به بالاست.

دولت انتاریو روز دوشنبه گفت ۷۱ درصد ساکنان ۸۰ سال به بالای انتاریو حداقل یک دوز واکسن را تزریق کرده و یا برای آن نوبت گرفته اند.

به عبارت دیگر تقریبا ۲۰۰ هزار نفر از افراد ۸۰ سال به بالای انتاریو هنوز حتی دوز اول را دریافت نکرده و یا برای گرفتن نوبت اقدام نکرده اند.

در مقام مقایسه نیز، انتاریو از این نظر از استان کبک بسیار عقب است.

در مونتریال بیشتر از ۷۵ درصد ساکنان ۶۵ سال به بالا تاکنون اولین دوز واکسن را دریافت زده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142286بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19